Menu

Poświęcenie nowej sukienki na Cudowny Obraz Matki Bożej

Foto. Twitter

Nowa sukienka – perłowa – wzorowana jest na skradzionej w 1909 r. wraz z koronami papieża Klemensa XI. Jest to dar artysty Andrzeja Majewskiego, paulinów i pielgrzymów. Ta inicjatywa to dla nas niespodzianka i wielka radość – zapewnił o. Marian Waligóra. Przeor Jasnej Góry podkreślił, że paulini chętnie odpowiedzieli na „ten dar serca” i włączyli się w przygotowanie nowego wotum. W sukienkę oprócz pereł wkomponowana została również biżuteria i inne dary, także współczesnych pielgrzymów. Wpisujemy w nią nasze intencje: prośby i podziękowania, to z czym przychodzimy do naszej Matki – zauważył o. Przeor. 

To dziesiąta z kolei sukienka zdobiąca Cudowny Obraz Matki Bożej. Wszystkie są nie tylko „obiektami” o znaczeniu historycznym, ale przede wszystkim mają silny wyraz daru wotywnego. Fenomenem pielgrzymowania na Jasną Górę jest przynoszenie różnych darów Matce Bożej, nieraz bardzo osobistych i cennych precjozów, które przypominały nam np. naszych bliskich. Przynosimy to Maryi, bo chcemy oddać Jej chwałę. To jest nasz impuls serca – powiedział o. Marian Waligóra.

Poświęcenie nowego wotum odbyło się w uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP, którą Jasna Góra przeżywała w łączności z papieżem Franciszkiem, składając Maryi hołd z białych kwiatów. To nawiązanie do rzymskiego zwyczaju z 1938 r., kiedy to papież Pius XI polecił Papieskiej Akademii Niepokalanej przygotować 8 grudnia na Placu Hiszpańskim uroczysty akt oddania czci Maryi Niepokalanej. Tę tradycję podtrzymują kolejni papieże - Chcemy do tego gestu Ojca Świętego nawiązywać, chcemy modlić się za cały Kościół, a zwłaszcza za jego pasterza, papieża Franciszka – powiedział przeor Jasnej Góry. Zwyczaj składania białych kwiatów pod statuą Matki Bożej na placu jasnogórskim został zapoczątkowany w 2009 r., kiedy to poświęcona została nowa figura Maryi Niepokalanej. (Misyjne.pl)

Dzisiaj jest

wtorek,
11 grudnia 2018

(345. dzień roku)

Polecamy strony

Licznik

Liczba wyświetleń:
3564417

Wyszukiwanie